Riigihanked

2014

Sonda valla jäätmeveo korraldamine; Riigihangete Register viitenumber 154189

Sonda vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste kontsessiooni andmiseks vee-ettevõtja leidmine; Riigihangete Register viitenumber 153001

Sonda-Uljaste kergliiklusteede ehitustööde omanikujärelevalve teenus; Riigihangete Register viitenumber 149305

Sonda-Uljaste kergliiklusteede ehitus; Riigihangete Register viitenumber; 149302

 

 2013

Sonda koolimaja katuse rekonstrueerimine eelprojekt 2013

 Eelprojekt (pdf)

 

Sonda – Uljaste kergliiklustee ehituse tehnilise tööprojekti koostamine

 1. Pakkumuse esitamise tingimused (doc)
 2. Lisa 1 Kergliiklustee projekteerimistingimused (doc)
 3. Lisa 2 Hankelepingu projekt (doc)
 4. Lisa 3 Üleandmise-vastuvõtmise akt (doc)
 5. Lisa 4 Vormid (doc)
 6. Kergliiklustee joonis (dwg)

Sonda – Uljaste kergliiklustee ehituse tehnilise tööprojekt

 1. Tööprojekti seletuskiri (pdf)
 2. Asendiskeem 1 (pdf)
 3. Asendiskeem 2 (pdf)
 4. Asendiplaan PK 00+00_5+50 (pdf)
 5. Asendiplaan PK 5+50_11+50 (pdf)
 6. Asendiplaan PK 11+50_17.00 (pdf)
 7. Asendiplaan PK 17.00_ 22.50 (pdf)
 8. Asendiplaan PK 22.50_25.47 (pdf)
 9. Kergliiklustee tüüplõiked (pdf)
 10. Kogujatee tüüplõige (pdf)
 11. Puhkekoha tüüpjoonis (pdf)
 12. Krundijaotuskavad (pdf)
 13. Katastriüksused ja nende omanikud (pdf)

 

Sonda koolimaja katuse rekonstrueerimine

eelprojekt 2012

 1. Eelprojekt 1 (pdf)
 2. Eelprojekt 2 (pdf)
 3. Eelprojekt 3 (pdf)
 4. Mahutabel (xls)

Sonda koolimaja katuse rekonstrueerimise ehitustöö omaniku järelvalve

 1. HD Lisa I Hankedokumendid (doc)
 2. HD Vorm 2 Hinnapakkumus (doc)
 3. HD Vorm 3 Kinnitus individuaalse seisundi kohta (doc)
 4. HD Vorm 4 Sarnaste tööde nimekiri (doc)
 5. HD Vorm 5 Omanikujärelvalve Inseneri CV (doc)
 6. HD Lisa2 Omanikujärelvalve lepingutingimused (doc)

Get Adobe Flash player

Kalender
September 2019
E T K N R L P
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6