Detailplaneeringud

Prindi

Raudtee ja Terase tänava ning nende lähiümbruse detailplaneering

1. Seletuskiri (pdf)
2. Situatsiooniskeem (pdf)
3. Põhijoonis (pdf)
4. Tehnovõrgud (pdf)
5. Maakasutus (pdf)
6. Vaated (pdf)

 

Sonda aleviku, Lembitu tn 46 ja Lembitu tn 46a kruntide detailplaneering

  1. Eskiisjoonis

 

Sonda vallas, Erra alevikus, asuva Jõe tn 10 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering

  1. Põhijoonis