Eeskirjad ja korrad

Prindi

Erra Lasteaia arengukava aastateks 2016 - 2019

Erra Lasteaeda vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord
Avaldus (doc)

Erra Lasteaia kodukord

Erra Lasteaia õppekava

Erra Lasteaia põhimäärus

Sonda valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused