Eeskirjad

Avaliku korra eeskiri

Heakorraeeskiri

Heakorraeeskirja eeskirja täitmise tagamiseks koormiste määramise ja tagamise kord

Kaevetööde eeskiri

Kaevetööde loa ning kooskõlastuse vorm

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Jäätmehoolduseeskiri
Ohtlike jäätmeid ja probleemseid jäätmeid saab loovutada Erra Ohtlike Jäätmete Kogumispunktis.
Sonda valla territooriumil teostab olmejäätmete ja paberijäätmete vedu Ekovir OÜ.
Sonda valla elanikele on jäätmete vastuvõtmine tasuta.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Sonda Vallavalitsuse korraldusega 29.detsember 2010 nr 240 on kehtestatud järgmised hinnad:
              * Sonda alevik - vesi ja kanalisatsioon - 0,76€/m³
              * Erra alevik - vesi ja kanalisatsioon - 1,22€/m³
              * Sond vald - vesi - 0,42€/m³

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Get Adobe Flash player

QR majandusnõunik

aivo qr

Kalender
September 2019
E T K N R L P
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6