Maamaksumäärast

Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse
andmise kord Lüganuse vallas

Avaldused   maksuvabastuse   taotlemiseks   tuleb   esitada   Lüganuse   Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 20. jaanuariks

 

Get Adobe Flash player