Raudtee tn 6 ja Raudtee tn 9

Prindi

Detailplaneeringu algatamise teade.

Sonda Vallavalitsus algatas 27.oktoober 2017 korraldusega nr 129 Ida-Virumaal, Lüganuse vallas, Sonda alevikus „Raudtee tn 6 ja Raudtee tn 9 kruntide detailplaneeringu“ ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise kuna planeeringu koostamiseks puuduvad KeHJS §33 lg 2 sätestatud alused. Detailplaneeringuala suuruseks on 1,82 ha ja ala piirneb Sonda alevikus Raudtee tn 3a (75101:001:0378), Raudtee tn L2 (75101:001:0236), Metsa tn 2 (75101:001:0116), Metsa tänava (75101:001:0077), Metsa tn 1 (75101:006:0210), Metsa tn 3 (75101:006:0200), Metsa tn 5 (75101:006:0190), reformimata riigimaa (EHAK kood 7680), Vahe tn 6 (75101:006:0027) ja Raudtee tänav L1 (75101:001:0244) maaüksustega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kruntide ehitusõiguse ja hoonete ehitus- ning arhitektuuriliste tingimuste määramine. Planeeringualal on vajalik topo-geodeetilise uuringu läbiviimine eesmärgiga saada lähteandmed planeeringu koostamiseks.

Raudtee tn 6 ja Raudtee tn 9 detailplaneeringu ala joonis