Politseilt jalgratturitele

jalgrattur

Jalgratturid, paluks tähelepanu!

Lumiste ja jäiste teekatete kadumisega võiks arvata, et liiklusõnnetusse sattumise võimalus on oluliselt vähenenud. See on kahtlemata vale arvamus, kuna kevadsoojuse saabumisega on linnapilti tekkinud palju jalgrattureid.

Politsei üheks põhiülesandeks on liiklusturvalisuse ja liiklusjärelevalve tegevuse korraldamine ja koordineerimine. Kindlasti pöörab politsei ka meie piirkonnas rohkem tähelepanu kergliiklejatele.

Paljude arvates on politsei üks kiuslik olend, kes peab kinni ning vestleb pikalt liiklusohutusest ning fikseerib juhtunut kirjalikult. Võiks ju lihtsalt öelda et, kanna järgmine kord peas kinnirihmatud jalgrattakiivrit. Väga vale on öelda, et tegelege parem kihutavate mootorsõiduki juhtidega. Politsei tegeleb nendega kindlasti ja nende suhtes kehtestatud karistused on oluliselt karmistunud eelmiste aastatega võrreldes. Samas ei ole jalgratturitele kehtestatud reeglid aastakümnete lõikes oluliselt muutunud. Juba varakult viiakse koolides läbi liiklusalaseid tunde- õpitakse liiklema tänavatel nii jalakäijana kui ka jalgratturina. Vaatamata lapsevanemate teadmistest jalgratturitele kehtestatud reeglitest ja laste poolt õpitud teadmistest, ei hoolita pahatihti seadustest. Liikluskultuuri alustala aga hakkab arenema just linnatänavatel liigeldes, olgu see siis jalgsi või rattaga. Kui ei suudeta varases eas selgitada mõistet „arvestada kaasliiklejatega“, siis hiljem on selle omaksvõtt raske, kui mitte võimatu.

Mainimata ei tahaks jätta ka täisealiseid jalgrattureid. Olen mitmeid kordi olnud tunnistajaks, kus jalgrattur ei anna käega märku pööret tehes, pimedal ajal või halva nähtavuse korral ei põle ees valge ja taga punane tuli, eesõiguse puudumisest ületatakse ülekäigurada sõiduki lähenemisel jalgrattalt maha tulemata. Jalgratturid, kõiki neid valesid sõiduvõtteid talletab laps omale mällu, mis tulevikus võib saada talle saatuslikuks!

Tuletaksin siinkohal veelkord kõigile jalgrataste omanikele meelde peamisi nõudeid:

  1. Sõiduteel peab jalgrattaga sõitma võimalikult selle parema ääre lähedal.
  2. Enne pööret peab jalgrattur andma käega märku ja veenduma ohutuses.
  3. Ülekäigurajal võib sõiduteed ületada jalgrattalt maha tulemata, kuid sel juhul ei ole sõiduki juht kohustatud Teile teed andma.
  4. Jalgrattur peab mõlema käega kinni hoidma juhtrauast.
  5. Iseseisvalt võib jalgratast juhtida sõiduteel alates 10-aastaselt ning 10-15 aastasel peab selleks kaasas olema jalgratturi juhiluba.
  6. Täiskasvanu järelevalve all võib sõiduteel sõita alates 8-aastane jalgrattur.
  7. Alla 16-aastane jalgrattur ja sõitja, ehk siis ettenähtud istmel istuja, peab jalgrattaga sõites kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.
  8. Jalgrattal peab olema töökorras pidur, signaalkell, ees valge ja taga punane helkur (pimedal ajal või halva nähtavuse korral ees valge ja taga punane tuli), vähemalt ühel rattal mõlemal küljel kollane või valge helkur.
  9. Soovituslik- kui sa ei tea, kellel on eesõigus, siis oma ohutuseks anna teed!

Soovituslike teadmiste või „Jalgratturi meelespea“ saamiseks võite julgelt pöörduda Kohtla-Järve- Kiviõli konstaablijaoskonda aadressile Vabaduse pst 16 Kiviõli.

Ohutut ja turvalist liiklemist jalgrattal!

Paul Kriisa

vanemkomissar

Kohtla-Järve-Kiviõli konstaablijaoskond

piirkonnapolitseinik

Get Adobe Flash player