Sonda reostus

terviseamet

13 aprill 2017

Terviseameti teatel Sonda aleviku salvkaevudest ja ühisveevärgi trassist võetud veeanalüüside tulemuse põhjal saab väita, et seni pole keemiareostus joogivette sattunud. Veeseiret jätkatakse kindla graafiku alusel.

Seirepunktide plaan (png)

Seirekava (pdf)

 

Get Adobe Flash player