Hajaasustuse programm 2017

08.04.2017 on avatud hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Sonda vallas.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Sonda vallavalitsusele kuni 09.06.2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

Abiks taotlejale:

Programmdokument (pdf)
Taotlusvorm (.rtf)
Projekti eelarve (.rtf)
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Arvutamise abimees (.xls)
Taotluse kasutamise aruanne (.xls)

 

Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon:

  1. Tambet Leinbock
  2. Kalle Väljur
  3. Aivo Hannus
  4. Kristel Petrova
  5. Andrea Eiche

 Vallavalitsuse korraldus 26 juuli 2017 nr 76 "Hajaasustuse programmist toetuse taotlejate poolt esitatud taotluste heakskiitmine":

  1. Kiita heaks Ruslan Prokopov’i, isikukood 38608272229, poolt Sonda vallas Vainu küla, Koidu maaüksusele (katastritunnus 75101:003:0194) taotletava biopuhasti soetamise ja paigaldamise, koos vajalike tarvikutega, projekt (Koidu biopuhasti) üldmaksumusega 5245,92 eurot, sellest toetuse suurus 3495,92 eurot ja omafinantseering 1750,00 eurot ja Tõnu Valdmaa, isikukood 38105062213, poolt Sonda vallas Erra alevikus, Nurme 4 maaüksusele (katastritunnus 75101:003:0338) taotletava puurkaevu puurimise projekt üldmaksumusega 4476,00 eurot, sellest toetuse suurus 2984,00 eurot ja omafinantseering 1492,00 eurot.

Toetatud projektid:

1. Koidu biopuhasti. Toetuse saajaks Ruslan Prokopov. Projekti üldmaksumus on 5245,92 EUR, toetuse suurus on 3495,92 EUR ja omafinantseering on 1750 EUR. Planeeritav projekti kestus on 6 kuud.

2. Nurme 4, Erra alevik, Sonda vald puurkaevu rajamine. Toetuse saajaks Tõnu Valdmaa. Projekti üldmaksumus on 4476 EUR, toetuse suurus on 2984 EUR ja omafinantseering on 1492 EUR. Planeeritav projekti kestus on 12 kuud.

Get Adobe Flash player