Hajaasustuse programm 2017

08.04.2017 on avatud hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Sonda vallas.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Sonda vallavalitsusele kuni 09.06.2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

Abiks taotlejale:

Programmdokument (pdf)
Taotlusvorm (.rtf)
Projekti eelarve (.rtf)
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Arvutamise abimees (.xls)
• Taotluse kasutamise aruanne (.xls)

 

Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon:

  1. Tambet Leinbock
  2. Kalle Väljur
  3. Aivo Hannus
  4. Kristel Petrova
  5. Andrea Eiche

 

Get Adobe Flash player