Avarii Sonda raudteejaamas

Lahustileke Sondas

27 märtsil k.a. toimus Sonda raudteejaamas väga tugevatoimelise kemikaali leke. Kui suures ulatuses avarii keskkonda, eelkõige joogivett kahjustas, uuritakse. Uutest tulemustest teavitame täiendavalt.

Jälgige Keskkonnainspektsiooni ja Terviseameti pressiteateid!

Kõigil, kel võimalik, soovitame kasutada ühisveevärgi vett. Sonda ühisveevärgi puurkaevud on piisavalt sügavad ja kaitstud ning eeldatavalt lekkinud kemikaal puurkaevu veehorisonti ei sattu.

Sonda Vallavalitsus palub tungivalt Rahvamaja, Posti ja Jaama tänava elanikel mitte kasutada salvkaevu vett. Oma kaevuvee muutuste ilmnemisel tavapärasest – lõhn, maitse, värvus - teatage koheselt.

Vallavanem Andrea Eiche, tel. 5052195
Majandusnõunik Aivo Hannus, tel. 55537224

 

Get Adobe Flash player