Hajaasustuse programm 2016

08.04.2016 on avatud hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor Sonda vallas.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Sonda vallavalitsusele kuni 09.06.2016.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud siseministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument“, mis on kättesaadav ka EAS-i kodulehel www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm ja Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

Abiks taotlejale:

Programmdokument (pdf)
Taotlusvorm (.rtf)
Projekti eelarve (.rtf)
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.rtf)
Arvutamise abimees (.xls)
Taotluse kasutamise aruanne 2016 (.xls)

 

Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon:

  1. Tambet Leinbock
  2. Kalle Väljur
  3. Aivo Hannus
  4. Kristel Petrova
  5. Andrea Eiche

Vallavalitsuse korraldus 27 juuli 2016 nr 265 "Hajaasustuse programmist toetuse taotlejate poolt esitatud taotluste osaline rahuldamine ja rahuldamata jätmine":

  • Kiita heaks Hendri Pleskovski Sonda vallas Erra alevikus Nurme tn 1 asuvale Koora maaüksusele (katastritunnus 75101:003:0062) taotletava veevarustuse (projekt „Nurme tn 1 veevärk“) ning biopuhasti soetamise ja paigaldamise, koos vajalike tarvikutega, projekt (projekt „Nurme tn 1 biopuhasti“), maksumusega vastavalt 1080 eurot (vesi) ja 5 693 eurot (biopuhasti).

Rahaliste vahendite puudumise tõttu jäid teised taotlused rahuldamata.

Toetatud projektid:

1. Nurme tn 1 biopuhasti. Toetuse saajaks Henri Pleskovski. Projekti üldmaksumus on 5693,00 EUR, toetuse suurus on 3795,00 EUR ja omafinantseering on 1897,60 EUR. Planeeritav projekti kestus on 5 kuud.

2. Nurme tn 1 veevärk. Toetuse saajaks Henri Pleskovski. Projekti üldmaksumus on 1080,00 EUR, toetuse suurus on 720,00 EUR ja omafinantseering on 360,00 EUR. Planeeritav projekti kestus on 3 kuud.

Get Adobe Flash player