Toiduabi

Prindi

Uuest Euroopa Liidu abifondist saab Eestis toidupaki ligi 20 000 toimetulekuraskustes inimest.

Paraku on ka kõige paremini toimivas riigis alati inimesi, kes vajavad toimetulekuks teistest enam abi. Nii aitab ka meie riik mitmete toetuste ja teenustega neid, kes mingil hetkel ise hakkama ei saa. Üheks täiendavaks abinõuks on lisaks riigipoolsele sotsiaalkaitsele Euroopa Liidu toiduabi, mida on Eestis jagatud päris mitu aastat.

Kuni 2013. aastani, kui Euroopa põllumajandustoodangut jäi üle, jagati toiduabi Euroopa Põllumajandusfondi vahenditest põllumajandusministeeriumi korraldamisel. Mullu loodi Euroopa abifond enim puudust kannatavate inimeste jaoks, mis keskendub just toidupuuduse, toidu raiskamise, kodutuse ja laste materiaalse puuduse vähendamisele. Nii muutus sellest aastast ka toiduabi jagamise kord.

Eestil on uuest abifondist aastani 2020 toiduabi jagamiseks kasutada kokku 8,9 miljonit eurot. Abifondi toetuse kasutamist koordineerib nüüd sotsiaalministeerium. Ministeerium hangib toidu ning selle aitab inimesteni toimetada ministeeriumi partner Eesti Toidupank. Igas maakonnas on Toidupangal jaotuspunktid, ühtlasi teeb Toidupank tihedat tööd kohalike omavalitsustega, et inimene saaks toiduabi kätte võimalikult lihtsalt ning kodu lähedalt.

Kes hakkab toiduabi saama?

Toiduabi saamise kriteeriumid on üle Eesti kõigile võrdsed. Nii on õigus toiduabile toimetulekutoetuse taotlejatel, kes vastavad toetuse saaja tingimustele või kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist ei ületa kehtestatud toimetulekupiiri enam kui 15%. Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse taotluste alusel ja selle toetuse taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Samuti hakkavad toiduabi saama kodutute öömajades viibivad kindla elukohata inimesed.

Esimesi toiduabipakke saab erinevates Eesti paikades juba märtsi lõpust või aprilli algusest. Sellel kevadel saavad toiduabi tänavu jaanuaris või veebruaris toimetulekutoetust taotlejad ja kodutute öömajades viibinud elukohata inimesed. Selle aasta teise toiduabi jagamisega plaanime alustada oktoobri lõpus ning abisaajate nimekiri moodustub augustis ja septembris toimetulekutoetust taotlevatest inimestest.

Kuni 2020. aastani jagatakse riigi poolt toiduabi kaks korda aastas. Iga aasta lõpus otsustatakse, millal järgmisel aastal toiduabi jagatakse ning kas sihtrühma kriteeriumid vajavad täiendamist või muutmist.

Kuidas ja millal inimene oma toiduabi saab?

Toiduabi jagab Eesti Toidupank kindlatel päevadel kahe kuu jooksul spetsiaalsetes jaotuspunktides, mida on igas maakonnas vähemalt üks. Selleks, et inimesed saaksid abi kätte võimalikult kodu lähedalt, tehakse tihedat koostööd ka kohalike omavalitsustega.

Toiduabi hakatakse jagama eelnevalt koostatud nimekirja alusel ning inimene saab toidupaki kätte oma maakonnast. Toiduabi saajal peab olema kaasas isikut tõendav dokument või allkirjastatud volitus. Erivajadustega inimestele ning neile, kes ei saa pikaajalise haiguse tõttu toidule järgi tulla, tuuakse see koju.

Kõige lihtsamini saab inimene infot toiduabi jagamise kohta oma sotsiaaltöötajalt. Samuti leiab jagamispunktide täpse nimekirja ja lahtiolekuajad Eesti Toidupanga veebilehelt http://www.toidupank.ee/euroabi.

Mida toidupakk sisaldab?

Uuest abifondist jagatav toiduabi on mitmekesisem kui varasematel aastatel. Toidupakist leiab tatart, riisi, pudruhelbeid, makarone, suhkrut, rapsiõli, aga ka liha- ja kalakonserve, rosinaid, šokolaadi ja purgisuppi. Et toiduained oleksid võimalikult värsked, hangitakse need iga kord vahetult enne jagamisperioodi.

Toiduabi saaja peaks arvestama, et toiduabikomplekt ühe pereliikme kohta kaalub ligi 15 kilogrammi ning seepärast tasub kaasa võtta vähemalt kaks vastupidavat kandekotti. Kui komplekte on mitu, siis komplektide kaupa saab neid välja võtta ka mitmel korral.

Kust saab toimetulekuraskustes inimene muud abi?

Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik kui kohalikud omavalitsused. Töötukassa aitab leida tööpakkumisi ja sobivat tööd; leida tööpakkumisi ja sobivat tööd;leida sobivat tööd ja täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi.

Samuti on Eestis mitmeid mittetulundusühinguid ja organisatsioone, mis toetavad toimetulekuraskustes inimesi. Nende kohta saab infot küsida oma valla sotsiaaltöötajalt.

Toiduabi saajatele antakse koos toidupakkidega voldikud, millest leiab infot, kuhu saab toimetulekuraskustes inimene oma maakonnas pöörduda ja milliseid teenuseid ja toetusi taotleda.