Hanketeated

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke „Laane tänava puurkaevu rajamine“

Pakkumiskutse
Hankelepingu projekt
Puurkaevu seletuskiri
Puurkaevu asendiplaan
Puurkaevu geoloogiline lõige
Ehitusluba
Hinnapakkumus

 

Sonda Vallavalitsus algatab lihthankemenetlusega riigihanke "Sonda aleviku veevarustuse rajamine". Pakkumuste esitamise tähtpäevaks on 24. oktoober 2017 kell 10.00

Vallavalitsuse korraldus

 

Sonda Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Laane tänava puurkaevu rajamine". Pakkumuste esitamise tähtpäevaks on 19. oktoober 2017 kell 10.00

Vallavalitsuse korraldus
Seletuskiri
Puurkaevu asukoht
Geoloogiline lõige

 

Sonda Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Sonda ja Erra alevike tänavate pindamistöö" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 30. september 2017 kella 11:00ks.

Hankelepinguprojekt
Lisa 1 Hanketingimused
Lisa 2 Hinnapakkumus
Lisa 3 Pakkuja kinnitused

 

Investeerimislaenu võtmine

 

Sonda Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke "Platsi asfalteerimine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 02. septembril 2016 kella 13:00-ks.

Hankelepingu projekt
Lisa 1 Hanketingimused
Lisa 2 Hinnapakkumus
Lisa 3 Pakkuja kinnitused

 

Sonda Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke "Sonda aleviku tänavate pindamistöö" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 19. augustil 2016 kella 11:00-ks.

Hankelepingu projekt
Lisa 1 Hanketingimused
Lisa 2 Hinnapakkumus
Lisa 3 Pakkuja kinnitused

Raudtee ja Terase tänava ning nende lähiümbruse detailplaneering

Kutse pakkumuse esitamiseks
Lähteseisukohad
Volikogu otsus
Lisa 1

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi (ATS) hooldusteenus

Pakkumiskutse (pdf)
Objektide kirjeldus (xls)
Hankeleping (doc)
Pakkumuse vorm (xlsx)

 

Sonda Kooli videovalvesüsteemi ümberehitamine

Pakkumiskutse (pdf)
Pakkumuse vorm (xls)

Elamu katuse rekonstrueerimine

Pakkumiskutse (pdf)
Hnnapakkumine A (pdf)
Hinnapakkumine B (pdf)

Ehitusprojekti koostamine ehitiste lammutamiseks

Pakkumiskutse (pdf)
Pakkumuse vorm (doc)

 

Sonda Kooli lipuväljaku ja parkimisplatsi ehitus

* Pakkumiskutse (pdf)
* Pakkumuse vorm (doc)
* Pilt 1
* Pilt 2
* Pilt 3

Sonda Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Sonda ja Erra alevike tänavate pindamistöö" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 18. september 2017 kella 11:00ks.

Get Adobe Flash player

Kalender
September 2019
E T K N R L P
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6