Hanketeated

Sonda Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Sonda ja Erra alevike tänavate pindamistöö" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 18. september 2017 kella 11:00ks.

Hankelepinguprojekt
Lisa 1 Hanketingimused
Lisa 2 Hinnapakkumus
Lisa 3 Pakkuja kinnitused

 

Investeerimislaenu võtmine

 

Sonda Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke "Platsi asfalteerimine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 02. septembril 2016 kella 13:00-ks.

Hankelepingu projekt
Lisa 1 Hanketingimused
Lisa 2 Hinnapakkumus
Lisa 3 Pakkuja kinnitused

 

Sonda Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke "Sonda aleviku tänavate pindamistöö" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 19. augustil 2016 kella 11:00-ks.

Hankelepingu projekt
Lisa 1 Hanketingimused
Lisa 2 Hinnapakkumus
Lisa 3 Pakkuja kinnitused

Raudtee ja Terase tänava ning nende lähiümbruse detailplaneering

Kutse pakkumuse esitamiseks
Lähteseisukohad
Volikogu otsus
Lisa 1

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi (ATS) hooldusteenus

Pakkumiskutse (pdf)
Objektide kirjeldus (xls)
Hankeleping (doc)
Pakkumuse vorm (xlsx)

 

Sonda Kooli videovalvesüsteemi ümberehitamine

Pakkumiskutse (pdf)
Pakkumuse vorm (xls)

Elamu katuse rekonstrueerimine

Pakkumiskutse (pdf)
Hnnapakkumine A (pdf)
Hinnapakkumine B (pdf)

Ehitusprojekti koostamine ehitiste lammutamiseks

Pakkumiskutse (pdf)
Pakkumuse vorm (doc)

 

Sonda Kooli lipuväljaku ja parkimisplatsi ehitus

* Pakkumiskutse (pdf)
* Pakkumuse vorm (doc)
* Pilt 1
* Pilt 2
* Pilt 3

Sonda Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Sonda ja Erra alevike tänavate pindamistöö" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 18. september 2017 kella 11:00ks.

Get Adobe Flash player

Kalender
September 2017
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1