Sotsiaalmajandusliku mõju hindamine

Mõttekeskus Praxis kutsub Sonda valla elanikke osalema uuringu

"Sonda põlevkivikaevanduse sotsiaalmajandusliku mõju hindamine"

tulemuste esitlusel.

Esitlus toimub neljapäeval, 11. detsembril kell 17-18 Sonda Rahvamajas

Get Adobe Flash player