Investeeringud hasartmängumaksust

Hasartmängumaksust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud investeeringute toetamise regionaalprogrammist on Sonda vallavalitsuse taotlusi rahuldatud järgmiselt:

2008
Sonda Põhikooli valgustite vahetus ja  tulekahju-signalisatsioonisüsteemide paigaldus 444596 EEK
(kogu projekt 523056 EEK)

Get Adobe Flash player