Puurkaevude rekonstrueerimine

Keskkonna Investeeringute Keskuse toetuse abil on realiseeritud projekt "Sonda valla puurkaevude rekonstrueerimine".

Projekti algus: oktoober 2010

Projekti lõpp: veebruar 2011

Projekti käigus ehitati uued Sonda ja Erra puurkaevpumpla hooned, paigaldati veepuhastusseadmed, mille tulemusena inimesed saavad nõuetele vastavat joogivett.

 

Fotod pumplate ja sisustuse kohta

Sonda pumbamaja

Seadmed 1

Seadmed 2

Seadmed 3

Erra pumbamaja

Seadmed 1

Seadmed 2

Seadmed 3

 

Get Adobe Flash player