2010 taotlusvooru rahuldamine

Sonda Vallavalitsuse korraldusega nr. 218 15.09.2010.a. otsustati rahuldada Ljudmilla Kaursoni taotlus toetuse saamiseks hajaasustuse veeprogrammist.

Projekti "Puurkaevu ja veetrassi rajamine Uljaste küla Kaste maaüksuse veega varustamiseks" kestvus on november 2010 - oktoober 2011.

Projekti toetuse maht on 40959 EEK ja kogumaht on 61500 EEK

Get Adobe Flash player