2009 taotlusvooru rahuldamine

Sonda Vallavalitsuse korraldusega nr. 84 15.07.2009.a. otsustati rahuldada Liia-Adele Sallo taotlus toetuse saamiseks hajaasustuse veeprogrammist.

Projekti "Puurkaevu ja veetrassi rajamine Varinurme küla Sonda ja Vana-Sonda kinnistute veega varustamiseks" kestvus on september 2009 - september 2010.

Get Adobe Flash player