Eeskirjad ja korrad

Prindi

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Sonda vallas

Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramine ja maksmise kord Sonda vallas

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sonda vallas

Sonda valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord

Toimetulekutoetuste määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine