Vallavalitsuse koosseis

Sonda valla põhimääruse 31 lg 2 alusel on vallavalitsus viieliikmeline.

Ametikohtade järgi kuuluvad sinna vallavanem, 2 valla ametnikku ja 2 liiget Sonda vallast.

Vallavalitsuse koosseis
Andrea Eiche Vallavanem
Kristel Petrova Vallavalitsuse liige
Aivo Hannus Vallavalitsuse liige
Kalle Väljur Vallavalitsuse liige
Tambet Leinbock Vallavalitsuse liige