Hajaasustuse programm 2015

23.03.2015 on avatud hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoor Sonda vallas.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni 25.05.2015.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjas nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument“, mis on kättesaadav ka EAS-i kodulehel www.eas.ee ja Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel ida-viru.maavalitsus.ee

Abiks taotlejale:

Programmdokument (pdf)
Taotlusvorm (.pdf)
Projekti eelarve (.xls)
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta (.doc)
Aruandevormid kasusaajale (.xls)
Arvutamise abimees (.xls)

Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon:

  1. Tambet Leinbock
  2. Kalle Väljur
  3. Aivo Hannus
  4. Kristel Petrova
  5. Andrea Eiche

 

Vallavalitsuse korraldusega nr 218 "Hajaasustuse programmist toetuse taotleja poolt esitatud taotluse heakskiitmine" alusel saab toetust Estra Kaikonen.

Projekti nimi: Septiku soetamine ja paigaldamine koos vajalike tarvikutega Sonda vallas, Nüri külas, Metsatalus.
Toetuse suurus: 2437,80 EUR
Omafinantseering: 812,52 EUR
Projekti kavandatud lõppkuupäev:31.12.2015