Uljaste küla

2016. aasta 1. jaanuari seisuga oli Uljaste külas 8 elanikku, sh. 5 eestlast, 1ukrainlane, 2 venelast.